Įvadinę temą „Propaganda sovietiniuose kino žurnaluose“ siūlome integruoti į pilietinio ugdymo ir istorijos pamokas, skirtas vyresniųjų klasių mokiniams. Tačiau pateikiama metodinė medžiaga ir kino žurnalų siužetai taip pat aktualūs etikos, lietuvių kalbos ir literatūros, informacinių technologijų, meninio ugdymo pamokoms. Tema itin tinkama diskusijoms apie propagandą, skleidžiamą audiovizualinėmis medijomis, vaizdo ir garso santykį, sovietų okupaciją ir kitus istorinius XX a. įvykius, socialinę, ekonominę ir kultūrinę okupuotos Lietuvos padėtį sovietmečiu, propagandos priemones XX a. ir dabar. Analizuojant kino žurnalų siužetus taip pat lavinamos bendrosios mokinių kompetencijos ir vizualinis raštingumas.