Temą „Socialistinis realizmas sovietų Lietuvoje“ siūlome integruoti į meninio ugdymo ir pilietinio ugdymo pamokas, skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams. Tema skirta diskusijoms apie Lietuvos visuomenės ir kultūros sovietizaciją, stalininio socialistinio realizmo kanonus ir jų įtaką to laikmečio kūrybai.