Temą „Stalino mirtis: asmenybės kultas propagandiniuose kino žurnaluose „Tarybų Lietuva“ siūlome integruoti į istorijos ir pilietinio ugdymo pamokas, skirtas vyresniųjų klasių mokiniams. Metodinėje medžiagoje pateikiama informacija, klausimai ir užduotys yra aktualūs analizuojant Stalino valdymo laikotarpį SSRS, vertinant, kaip pasitelkus propagandą kuriamas ir palaikomas asmenybės kultas, aptariant, kokie buvo tokio kulto kūrimo tikslai, priežastys ir pasekmės bei kaip jis paveikė viešąją visuomenės nuomonę.