Temą „Antroji sovietinė okupacija kaip Vilniaus „išvadavimas“ siūlome integruoti į istorijos ir pilietinio ugdymo pamokas, skirtas vyresniųjų klasių mokiniams. Tema itin tinkama diskutuojant apie sovietų Rusijos įvykdytą Lietuvos okupaciją, aptariant istorijos klastojimo mechanizmus, analizuojant propagandines priemones, naudotas audiovizualinėse medijose siekiant įteisinti naująjį režimą. Tema gali būti naudinga ieškant paralelių bei mokantis analitiškai vertinti XXI a. karus ir invazinius agresinius karinius veiksmus, vykdomus nepriklausomų valstybių teritorijose (pvz., Rusijos invazijų į Gruziją, Ukrainą atvejus).