Temą „Tobulas Sovietų Sąjungos pilietis: įvaizdis ir funkcijos „statant komunizmą“ siūlome integruoti į pilietinio ugdymo pamokas, skirtas vyresniųjų klasių mokiniams. Metodinėje medžiagoje pateikiami keli pagrindiniai sovietų režimo diegti ir propagandiniuose kino žurnaluose „Tarybų Lietuva“ aptinkami „teisingo sovietinio piliečio“ bruožai, atskleidžiantys, kokią pilietinę visuomenę buvo siekiama sukurti Sovietų Sąjungos gyvavimo metais. Tema naudinga diskutuojant apie skirtingų laikmečių ir skirtingų politinių režimų pilietiškumo sampratas, analizuojant jų bendrybes ir skirtumus. Ji taip pat gali būti naudinga ieškant atsakymų į klausimus, kokios yra piliečių laisvės, teisės ir pareigos, kokiomis sąlygomis jos gali egzistuoti ir kiek galios turi paties piliečio sąmoningumas.