Kino centras „Garsas“

Vykdomos kino ugdymo programos, projektai ir/ar veiklos:

  • KINO PAMOKA 1-12 KL .

Kinas yra puiki ir visiems suvokiama mokymosi priemonė, būtent jos universalumas tampa toks patrauklus mokymosi kontekste. Kiną galima naudoti įvairių dalykų dėstyme: įvairios kalbos, etika, pasaulio pažinimas, dailė, gamtos mokslai, muzika, istorija, įvairios literatūros ekranizacijos, tikyba. Galimybė praplėsti dėstomą dalyką mokyklose yra labai svarbi. Kino edukacija skatina jaunuomenę į kiną pažvelgti ne vien iš pramoginės pusės, o ugdo vizualinį raštingumą. Per vieną iš prieinamiausių tarpdisciplininių menų – kiną - ugdyti kritinį mąstymą, pilietinę savimonę, kūrybiškumą.

Dalyviai: 1–12 klasių moksleiviai.

Edukacinės programos trukmė: 110 min.

  • KINO VAIZDŲ, GARSO, KADRŲ EDUKACIJA VAIKAMS

Mokiniai pažins filmų pagrindinius kino kadrų planus, išmoks juos atskirti, žiūrės animacinius filmus su aiškia tematika, kino filmo takelio klausymas ir įsivaizduojamų vaizdų refleksija, kadro planų fiksavimas su planšetiniais kompiuteriais, jų atpažinimas, 35 mm (25 kadrų) kino juostos dirbtuvėlės.

Edukacinė programa skatina vaikų kūrybiškumą, pažinimo džiaugsmą, emocinį intelektą, motorinius gebėjimus.

Veikla pritaikyta ikimokyklinio-mokyklinio amžiaus grupės gebėjimams (4-8 metų vaikams).

Dalyviai: ikimokyklinio amžiaus, 1-2 klasių moksleiviams

Edukacinės programos trukmė: 60 min.

  • Kino istorija NUO FOTOGRAFIJOS IKI „AVATARO“

„Kino istorija“ - tai interaktyvi ekskursija po kino centrą “Garsas”, kurios metu mokiniai turės galimybę pamatyti kino užkulisius, juostinį ir skaitmeninį kino aparatus, sužinoti, kaip jie veikia, kaip užkoduotas kino juostoje vaizdas pasiekia žiūrovą bei kaip užtikrinamas kokybiškas garsas. Pristatoma, kaip keitėsi filmų rodymas nuo degios kino juostos iki šiuolaikinės skaitmenos bei kaip iš begarsio kino atsirado erdvinio garso kino salės. Siekiant sužadinti mokinių smalsumą ir budrumą, edukacijos metu užduodami su pristatyta informacija susiję klausimai ir skatinami kūrybiški atsakymai. Dalyviai kviečiami aktyviai dalyvauti kino istorijos ekskursijoje: klausti bei atsakyti, į užduodamus klausimus, reikšti savo mintis, samprotauti ir dalintis žiniomis, taip ugdant kritinį mąstymą.

Dalyviai: 1-12 klasių moksleiviams

Edukacinės programos trukmė: 60 min.

  • IŠMANIOJI KŪRYBA

Išmanioji kūryba – tai interaktyvi edukacija, kurios metu, naudojant inovatyvius metodus, išlaisvinamas mokinių kūrybiškumas. Mokiniai sužino interaktyvaus žaidimo "Kas, kur, kada" metu filmo kūrimo pagrindinius principus, kadrų reikšmę. Mokiniai dirba grupėmis, mokosi komunikavimo, kartu su edukologu nagrinėja filmo kūrimui skirtas socialines ir prevencines temas, sudarytas atsižvelgiant į Jungtinių Tautų iškeltą tikslą. Dalyviai generuoja idėjas, kaip pateiktą temą galima atskleisti naudojant filmavimo kamera. Kiekviena dalyvių grupė užfiksuoja pateiktos temos sukeltas mintis planšetinio kompiuterio kamera ir sukuria 1–3 min. filmą. Laisvas idėjų įgyvendinimas ugdo kūrybiškumą bei gebėjimą organizuoti mintis. Po kūrybinio proceso vykdoma sukurtų filmų analizė – mokiniai skatinami reikšti mintis, pastabas bei idėjas, mokomi aukštos komunikavimo kultūros. Temos pateikiamos atsižvelgiant į skirtingą dalyvių amžių. 5–8 klasių mokiniams siūlomos temos: prieš rūkymą, alkoholio vartojimą, greitą maistą, patyčias, emocijų nevaldymą, smurtą, apie pilietiškumą, kultūrinį identitetą, netikrą informaciją, aplinkos taršą. 9–12 klasių mokiniai skatinami laisvai rinktis jiems labiau priimtiną temą iš pateikto sąrašo. Kuriamų filmų temos: sveika ir sąmoninga gyvensena be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai, pagarba sau ir kitam (prieš patyčias), smurto artimoje aplinkoje prevencija, vaikų išnaudojimas ir neteisėta prekyba, kova dėl teisingumo ir korupcijos, žodžio laisvė ir jo svarba, netikrų naujienų fenomenas, socialinė, lyčių nelygybė, kultūriniai skirtumai bei kultūrinis identitetas, energijos tausojimas, klimato kaita. Temų sąrašas bus pildomas. Po edukacinės programos filmai pagal poreikį persiunčiami kūrėjams. Juos galima naudoti mokyklose vykstančiuose renginiuose.

Dalyviai: 5–12 klasių moksleiviai.

Edukacinės programos trukmė: 110 min.

  • KINO KŪRIMO DIRBTUVĖS „AŠ+MIESTAS=KINAS“

Mokslo metų pabaigoje  organizuojamos 5 dienų kino kūrimo dirbtuvės, kurias veda kino srities profesionalai - režisierius, operatorius, garso ir montažo specialistai. Kino dirbtuvės yra nemokamos, norintys dalyvauti turi siųsti motyvacinius laiškus .

Kino dirbtuvių veiklos apima visus filmų kūrimo etapus - scenarijaus rašymą, kadruočių rengimą, aktorių atranką, filmavimą, montavimą, įgarsinimą. Darbas komandoje skatina bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžius. Kino dirbtuvėse sukuriami 2 trumpametražiai filmai demonstruojami didžiajame ekrane trumpametražių filmų festivalio „Aš + Miestas = Kinas“ atidarymo metu.

Dalyviai: 5–12 klasių moksleiviai.

Edukacinės programos trukmė: 110 min.

Daugiau informacijos:

www.garsas.lt

Klaipėdos g. 146, Panevėžys

+370 8219800

edukacija@garsas.lt