Kino ugdymas (kino edukacija) - kryptinga kino veikla, kuria skatinami asmens kultūros ir švietimo poreikiai, ugdoma kūrybiška asmenybė, stiprinant kino kultūros pažinimo ir patyrimo įpročius, lavinant kultūrines ir bendrąsias kompetencijas. 

Šioje skiltyje pateikiama informacija apie Lietuvoje kino ugdymo programas ir/ar veiklas įgyvendinančias organizacijas ir kino edukatorius.