2023 m. rugsėjo 18 d.

Kino ugdymas (kino edukacija) - kryptinga kino veikla, kuria skatinami asmens kultūros ir švietimo poreikiai, ugdoma kūrybiška asmenybė, stiprinant kino kultūros pažinimo ir patyrimo įpročius, lavinant kultūrines ir bendrąsias kompetenc...