Kino ugdymo bazė (KUB) – tai Lietuvos kino centro nuo 2013 m. įgyvendinamas projektas, skirtas įtraukti  kiną į  formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas Lietuvos mokyklose.

Projektas tikslas – papildyti Lietuvos moksleivių ugdymą(si) lietuvišku kinu, kuris padeda paaiškinti įvairių disciplinų mokomuosius dalykus ir prisideda prie moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymo. Projektas taip pat skatina mokinių domėjimąsi šalies kūrėjų filmais, ugdo lietuviškų filmų žiūrovą ir skatina kritinį mąstymą, o mokytojams siūlo informacijos šaltinį, kuris mokymo procesą papildo vizualine medžiaga.

KUB – tai kino ugdymo bazė, kurią sudaro daugiau nei 60 įvairaus laikotarpio lietuviški filmai su metodinėmis priemonėmis ir užduotimis. Filmai suskirstyti į keturias skirtingo amžiaus moksleivių grupes. Kūriniai gali būti taikomi literatūros, dorinio, pilietinio ugdymo, užsienio kalbų, istorijos, psichologijos, meninio ugdymo ir kitose pamokose.

Ši kino ugdymo bazė mokiniams suteikia kultūrinės patirties ir moko išreikšti savo mintis, diskutuoti su klasės draugais. Per lietuvišką turinį: nuo klasikos iki šiuolaikinių filmų, vaikai ir jaunuoliai artimiau susipažįsta su Lietuvos kultūra ir istorija.

Kino ugdymo baze nemokamai gali naudotis tik Lietuvos mokyklos, kurios ugdo moksleivius pagal bendrojo ugdymo programas, o prisijungti gali tik Lietuvos mokyklų mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai.

Kino ugdymo bazės administravimo tvarkos aprašas.

REGISTRUOTIS                  arba                 PRISIJUNGTI