Kino edukacijos ugdymo bazė (KEUB)tai Lietuvos kino centro įgyvendinama formaliojo ugdymo programa, kurioje lietuviškas kinas padeda paaiškinti įvairių disciplinų mokomuosius dalykus. Programa taip pat skatina moksleivių domėjimąsi šalies kūrėjų filmais, ugdo kritinį mąstymą, o mokytojams siūlo informacijos šaltinį, kuris dėstymo procesą papildo vizualine medžiaga.

Programą sudaro 59 įvairaus laikmečio lietuviški filmai, su metodinėmis priemonėmis ir užduotimis. Filmai suskirstyti į keturias skirtingo amžiaus moksleivių grupes. Kūriniai gali būti taikomi literatūros, dorinio, pilietinio ugdymo, užsienio kalbų, istorijos, psichologijos, meninio ugdymo pamokose.

Ši kino edukacijos programa patraukliu būdu mokiniams suteikia kultūrinės patirties ir moko išreikšti savo mintis, diskutuoti su klasės draugais. Per lietuvišką turinį: nuo klasikos iki šiuolaikinių filmų, jaunuoliai artimiau susipažįsta su Lietuvos kultūra ir istorija.

 

Audiovizualiniai XX amžiaus archyvai pamokose

Šešių pamokų programa kviečia mokyti apie propagandą, jos sukūrimo socialines, politines, kultūrines aplinkybes. Šios žinios ir kritinį mąstymą lavinančios užduotys svarbios jaunuoliams, daug laiko praleidžiantiems skaitmeninėje erdvėje. Unikali istorinė medžiaga padės mokinius įtraukti, juos sudominti svarbia pilietiškumo pamoka.

Kartu su archyvo specialistais atrinkome XX a. sovietų Lietuvos dokumentinių kino žurnalų „Tarybų Lietuva“ ištraukas, kurias pateikiame su metodinėms medžiagomis ir užduotimis. Moksleiviai pamokoje ne tik spręs užduotis, bet galės patys redaguoti bei montuoti medžiagą ir kurti turiniui naujas prasmes t.y. tiesiogiai suprasti, kaip yra kuriama ir veikia propoganda, kokį poveikį jos įtaigai daro vaizdas bei garsas.

Šis mokymo procesui kruopščiai parengtas archyvinis paketas su užduotimis padeda gilintis į istoriją, ugdyti pilietiškumą, lavinami moksleivių įgūdžiai suprasti, interpretuoti informaciją.

Šio projekto partneris – Lietuvos centrinis valstybės archyvas ir www.e-kinas.lt.

Propaganda sovietiniuose kino žurnaluose

Miestas ir kaimas sovietiniuose propagandiniuose kino žurnaluose ir sovietinio laikotarpio lietuvių literatūroje

Socialistinis realizmas sovietų Lietuvoje

Stalino mirtis: asmenybės kultas propagandiniuose kino žurnaluose „Tarybų Lietuva“

Antroji sovietinė okupacija kaip Vilniaus „išvadavimas“

Tobulas sovietų sąjungos pilietis: įvaizdis ir funkcijos „statant komunizmą“