Kino edukacijos ugdymo bazė (KEUB) – tai Lietuvos kino centro įgyvendinama programa, kurios prioritetas – nacionalinis kinas, katalogą sudaro ir Lietuvos kino korifėjų ir jaunosios kartos kino kūrėjų filmai, sukurti per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Siekiame kartu paskatinti moksleivius žiūrėti lietuvišką kiną, diskutuoti apie jį ir suprasti, o pedagogus – naudotis kinu kaip informacijos šaltiniu, ne tik kaip pagalbine vaizdine priemone aiškinant įvairias disciplinas.

KEUB pagrindas – keturios filmų programos, skirtos skirtingo amžiaus grupėms. Įtraukti vaidybiniai, dokumentiniai, animaciniai bei trumpametražiai filmai su speciaiai parengta metodine medžiaga. Šiuo metu kino edukacijos ugdymo bazėje yra 52 filmai.

 

Audiovizualiniai XX amžiaus archyvai pamokose

Šiuo projektu siekiama ugdyti mokinių gebėjimus pastebėti ir kritiškai analizuoti audiovizualinę propagandą bei jos sukūrimo socialines, politines, kultūrines aplinkybes.

Apjungus skaitmeninių kūrybinių technologijas su archyviniais audiovizualiniais įrašais, mokiniai skatinami  gilintis į istoriją, ugdyti pilietiškumą, tuo pačiu lavinami jų įgūdžius suprasti, interpretuoti ir naudoti judančius vaizdus.

Viena svarbiausių sudėtinių šio edukacinio projekto dalių – suskaitmeninta audiovizualinė archyvinė medžiaga. Atrinktos konkrečios ištraukos naudojamos ne tik peržiūroms, bet ir moksleivių užduotims, kurių metu moksleiviai šią medžiagą gali redaguoti, montuoti, jungti su kitais vaizdais ir garsais.

Audiovizualinė archyvinė medžiaga – XX a. sovietų Lietuvos dokumentinių kino žurnalų „Tarybų Lietuva“ ištraukos – pateikiama kartu su ją analizuojančia metodinėms medžiagomis. Parengtos šešios mokomosios priemonės, kurios skirtos istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, pilietinio ir dorinio ugdymo pamokoms. Edukaciniams užsiėmimams pasirinktos temos tinkamos diskusijoms apie propagandą, skleidžiamą audiovizualinėmis medijomis, sovietų okupaciją ir kitus istorinius XX a. įvykius, socialinę, kultūrinę, ekonominę Lietuvos padėtį sovietmečiu ir dabar.

Šio projekto partneris – Lietuvos centrinis valstybės archyvas ir www.e-kinas.lt.